لیست قیمت ساک دستی
لیست قیمت ساک دستی

لیست قیمت ساک خرید تبلیغاتی

تاریخ اعتبار قیمت:96/12/30

تعرفه قیمت، ویژه همکاران در سراسر کشور

031-95013525-6

ردیف شرح نوع جنس تیراژ قیمت (تومان)
1

ساک دستی 4*9*21 چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع)

گلاسه 135 1000 695/000
2

ساک دستی 4*9*21 چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع)

گلاسه 170 1000 715/000
3

ساک دستی 4*9*21 چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع)

گلاسه 250 1000 890/000
4

ساک دستی 5*10*25 چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع)

گلاسه 170 1000 715/000
5

ساک دستی 5*10*25چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع)

گلاسه 250 1000 735/000
6

ساک دستی 5*10*25چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع)

گلاسه 170 1000 935/000
7

ساک دستی 7*16*15 چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع)

گلاسه 170 1000 715/000
8

ساک دستی 7*16*15چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع)

گلاسه 250 1000 735/000
9

ساک دستی 7*16*15چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع)

گلاسه 170 1000 935/000
10

ساک دستی 7*14*21 چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع)

گلاسه 135 1000 720/000
11

ساک دستی 7*14*21 چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع)

گلاسه 170 1000 735/000
12

ساک دستی 7*14*21چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع)

گلاسه 250 1000 785/000
13

ساک دستی 7*17*26 چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع)

گلاسه 135 1000 745/000
14

ساک دستی 7*17*26 چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع)

گلاسه 170 1000 785/000
15

ساک دستی 7*17*26 چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع)

گلاسه 250 1000 985/000
16

ساک دستی 9*20*20 چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع)

گلاسه 135 1000 885/000
17

ساک دستی 9*20*20چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع)

گلاسه 170 1000 910/000
18

ساک دستی 9*20*20 چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع)

گلاسه 250 1000 975/000
19

ساک دستی 7*21*14چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع)

گلاسه 135 1000 885/000
20

ساک دستی 7*21*14 چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع)

گلاسه 170 1000 910/000
21

ساک دستی 7*21*14 چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع)

گلاسه 250 1000 975/000
20

ساک دستی 7*56*25 چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع)

گلاسه 170 1000 1/320/000
21

ساک دستی 7*56*25 چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع)

گلاسه 250 1000 1/375/000
22

ساک دستی 7*56*25 چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع)

گلاسه 135 1000 1/805/000
23

ساک دستی 9*20*35چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع)

گلاسه 135 1000 975/000
24

ساک دستی 9*20*35 چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع)

گلاسه 170 1000 970/000
25

ساک دستی 9*20*35چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع)

گلاسه 250 1000 1/350/000
26

ساک دستی 9*25*23 چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع)

گلاسه 135 1000 910/000
27

ساک دستی 9*25*23 چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع)

گلاسه 170 1000 950/000
28

ساک دستی 9*25*23 چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع)

گلاسه 250 1000 1/030/000
29

ساک دستی 9*25*40 چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع)

گلاسه 135 1000 975/000
30

ساک دستی 9*25*40 چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع)

گلاسه 170 1000 1/020/000
31

ساک دستی 9*25*40 چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع)

گلاسه 250 1000 1/440/000
32

ساک دستی 9*34*49 چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع)

گلاسه 135 1000 1/355/000
33

ساک دستی 9*34*49 چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع)

گلاسه 170 1000 1/425/000
34

ساک دستی 9*34*49 چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع)

گلاسه 250 1000 1/880/000
35

ساک دستی 9*39*59 چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع)

گلاسه 135 1000 1/435/000
36

ساک دستی 9*39*59 چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع)

گلاسه 170 1000 1/525/000
37

ساک دستی 9*39*59 چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع)

گلاسه 250 1000 2/040/000
38

ساک دستی 9*49*35 چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع)

گلاسه 135 1000 1/350/000
39

ساک دستی 9*49*35 چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع)

گلاسه 170 1000 1/435/000
40

ساک دستی 9*49*35 چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع)

گلاسه 250 1000 1/885/000
41

ساک دستی 9*59*40 چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع)

گلاسه 135 1000 1/445/000
42

ساک دستی 9*59*40 چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع)

گلاسه 170 1000 1/540/000
43

ساک دستی 9*59*40 چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع)

گلاسه 250 1000 2/050/000
44

ساک دستی 10*50*40 چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع)

گلاسه 135 1000 1/445/000
45

ساک دستی 10*50*40 چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع)

گلاسه 170 1000 1/540/000
46

ساک دستی 10*50*40 چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع)

گلاسه 250 1000 2/050/000
47

ساک دستی 15*50*35 چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع)

گلاسه 135 1000 1/435/000
48

ساک دستی 15*50*35چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع)

گلاسه 170 1000 1/525/000
49

ساک دستی 15*50*35 چهار رنگ

(عطف) (طول) (ارتفاع)

گلاسه 250 1000 2/040/000
  • برای استفاده از بهترین کیفیت چاپ و نزدیکتر شدن فایل با چاپ انجام شده لطفأ دستورالعمل طراحی وکد رنگ های استاندارد را از سایت ما مطالعه فرمایید.
  • تعداد ساک های تحویلی بسته به تیراژ شما دارای 40 الی 50 عدد کسری می باشد.
  • ساک های خرید به دلیل استحکام بیشتر دارای روکش سلفون مات می باشد که هزینه آن محاسبه شده است.
  • این مجموعه چاپ، دارای تنوع بالای سایز های مختلف قالب می باشد، لذا در هنگام سفارش با مسئول سفارشات جهت سایزهای دیگر ساک دستی هماهنگی کنید تا در زمان و هزینه خود صرفه جویی کنید.
  • چنانچه فایل آماده چاپ شما نیاز به ویرایش طرح- مونتاژواصلاح کدهای رنگ و … داشته باشد هزینه آن جداگانه محاسبه و به قیمت های فوق اضافه می گردد.
  • به دلیل تنوع بسیار زیاد خدمات این مرکز از لحاظ نوع جنس مصرفی- تعداد رنگ چاپ اعم از اصلی و متالیک-سایز- خدمات جانبی مانند طلاکوب شیت- نقره کوب شیت- انواع سلفون و UV– مدل های خاص و متنوع در صحافی، شماره زنی وپرفراژ- تیغ- دایکات، پرس و… است. لذا لیست حاضر تنها بخشی از خدمات ما می باشد که به منظور رفاه حال مشتریان عزیز در تصمیم گیری آماده شده است، خواهشمند است جهت سفارش امورچاپی خود که در لیست حاضر موجود نمی باشد هماهنگی لازم را با مسئول سفارشات این مرکز انجام دهید.
  • در صورت حساسیت رنگ و یا تمپلات بودن فایل چاپ شما، امکان افزایش قیمت های فوق وجود دارد.

 

 
نــماد اعتمــاد الكتـرونیـكـی

 
دلایل برتری ایرانا

گروه طراحی، چاپ و غرفه آرایی ایرانا مجری و متعهد در کلیه خدمات چاپ در سراسر کشور در رابطه با طراحی و چاپ کاتالوگ، طراحی و چاپ بروشور، طراحی و چاپ ساک دستی، طراحی و چاپ تراکت، طراحی و چاپ سربرگ، ط ... ادامه مطلب
 
محدوده خدمات ایرانا
 

گروه طراحی، چاپ و غرفه آرایی ایرانا با بیش از 50 سال سابقه در صنعت چاپ وسه سال فعالیت در صنعت غرفه سازی و غرفه آرایی نمایشگاهی آماده همکاری و عقد قرارداد با همه ارگان ها اعم از دولتی و خصوصی در راب ... ادامه مطلب
 
اطلاعــات تمــاس

دفتر مرکزی گروه طراحی، چاپ و غرفه سازی نمایشگاهی ایرانا

آدرس: اصفهان، خیابان هشت بهشت غربی، حدفاصل خیابان گلزار و خیابان ملک، ساختمان فرهنگ، طبقه چهارم
تلفن مستقیم سفارشات: ۶-۹۵۰۱۳۵۲۵ (۰۳۱)-11-32736910 (031)
کد پستی: ۸۱۵۴۷۴۹۹۹۳
ساعات کار: شنبه – چهارشنبه (۰۸۳۰ الی ۱۴۰۰ ) پنجشنبه (۰۸۳۰ الی ۱۳۰۰)

چاپ ایران

آدرس: اصفهان، ابتدای اشرفی اصفهانی (کهندژ)، نبش خیابان مدرس نجفی
تلفن :۳۷۷۱۹۶۸۱ (۰۳۱) - تلفن مستقیم سفارشات: ۶-۹۵۰۱۳۵۲۵ (۰۳۱)
کد پستی: ۸۱۸۶۶۷۵۱۱۱
ساعات کار: شنبه – چهارشنبه (0800 الی 2100 ) پنجشنبه ( 0800 الی 1400)

کارگاه غرفه سازی گروه ایرانا

آدرس: اصفهان، زینبیه، ابتدای شهر حبیب آباد، روبروی پمپ گاز
تلفن : ۰۹۱۳۹۲۸۰۹۶۰
تلفن مستقیم سفارشات: ۶-۹۵۰۱۳۵۲۵ (۰۳۱)
بازديدکننده امروز : 27 نفر        بازديدکننده دیروز : 114 نفر        بازديدکننده در هفته : 1225 نفر
 
حقوق طراحی و اجرا برای شرکت تدسا محفوظ است
 
«تمامی کالاها و خدمات این مرکز، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.»