لیست قیمت تبلیغات کارت ویزیت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

لیست قیمت تبلیغات کارت ویزیت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

تاریخ اعتبار قیمت:۹۶/۰۱/۲۵

ردیف شرح

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

یک رو/ دورو
ضخامت تعداد قیمت به

ر یال

۱ کارت ویزیت ۴/۸×۸/۴

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

یک رو چاپ یک رو سلفون براق گلاسه ۲۵۰ گرم کره ای ۲۱/۰۰۰  ۲/۳۵۰/۰۰۰
۲  کارت ویزیت ۴/۸×۸/۴

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

یک رو چاپ یک رو سلفون براق گلاسه ۲۵۰ گرم کره ای  ۴۲/۰۰۰  ۳/۶۰۰/۰۰۰
۳  کارت ویزیت ۴/۸×۸/۴

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

یک رو چاپ یک رو سلفون براق گلاسه ۲۵۰ گرم کره ای ۸۴/۰۰۰ ۶/۴۵۰/۰۰۰
۴   کارت ویزیت ۴/۸×۸/۴

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

یک رو چاپ یک رو سلفون براق گلاسه ۳۰۰ گرم کره ای  ۲۱/۰۰۰ ۲/۵۰۰/۰۰۰
۵    کارت ویزیت ۴/۸×۸/۴

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

یک رو چاپ یک رو سلفون براق گلاسه ۳۰۰ گرم کره ای ۴۲/۰۰۰ ۳/۹۵۰/۰۰۰
۶    کارت ویزیت ۴/۸×۸/۴

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

یک رو چاپ یک رو سلفون براق  گلاسه ۳۰۰ گرم کره ای ۸۴/۰۰۰ ۷/۱۵۰/۰۰۰
۷     کارت ویزیت ۴/۸×۸/۴

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

دو رو چاپ دو رو سلفون براق گلاسه ۲۵۰ گرم کره ای  ۲۱/۰۰۰ ۲/۷۵۰/۰۰۰
۸     کارت ویزیت ۴/۸×۸/۴

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

دو رو چاپ دو رو سلفون براق گلاسه ۲۵۰ گرم کره ای ۴۲/۰۰۰ ۴/۶۰۰/۰۰۰
۹     کارت ویزیت ۴/۸×۸/۴

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

دو رو چاپ دو رو سلفون براق گلاسه ۲۵۰ گرم کره ای ۸۴/۰۰۰ ۸/۷۵۰/۰۰۰
۱۰     کارت ویزیت ۴/۸×۸/۴

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

دو رو چاپ دو رو سلفون براق  گلاسه ۳۰۰ گرم کره ای ۲۱/۰۰۰ ۲/۹۰۰/۰۰۰
۱۱     کارت ویزیت ۴/۸×۸/۴

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

دو رو چاپ دو رو سلفون براق  گلاسه ۳۰۰ گرم کره ای ۴۲/۰۰۰ ۴/۹۵۰/۰۰۰
۱۲     کارت ویزیت ۴/۸×۸/۴

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

دو رو چاپ دو رو سلفون براق   گلاسه ۳۰۰ گرم کره ای ۸۴/۰۰۰ ۹/۴۵۰/۰۰۰
۱۳  کارت ویزیت ۶×۹

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

یک رو چاپ یک رو سلفون براق گلاسه ۲۵۰ گرم کره ای ۱۲/۵۰۰ ۲/۱۰۰/۰۰۰
۱۴   کارت ویزیت ۶×۹

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

یک رو چاپ یک رو سلفون براق گلاسه ۲۵۰ گرم کره ای ۲۵/۰۰۰ ۳/۱۰۰/۰۰۰
۱۵   کارت ویزیت ۶×۹

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

یک رو چاپ یک رو سلفون براق گلاسه ۲۵۰ گرم کره ای ۵۰/۰۰۰ ۵/۴۲۰/۰۰۰
۱۶   کارت ویزیت ۶×۹

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

 یک رو چاپ یک رو سلفون براق   گلاسه ۳۰۰ گرم کره ای ۱۲/۵۰۰ ۲/۲۵۰/۰۰۰
۱۷   کارت ویزیت ۶×۹

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

یک رو چاپ یک رو سلفون براق   گلاسه ۳۰۰ گرم کره ای ۲۵/۰۰۰ ۳/۳۵۰/۰۰۰
۱۸   کارت ویزیت ۶×۹

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

یک رو چاپ یک رو سلفون براق   گلاسه ۳۰۰ گرم کره ای ۵۰/۰۰۰ ۵/۹۵۰/۰۰۰
۱۹   کارت ویزیت ۶×۹

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

دو رو چاپ دو رو سلفون براق گلاسه ۲۵۰ گرم کره ای ۱۲/۵۰۰ ۳/۳۰۰/۰۰۰
۲۰   کارت ویزیت ۶×۹

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

دو رو چاپ دو رو سلفون براق گلاسه ۲۵۰ گرم کره ای ۲۵/۰۰۰ ۴/۶۵۰/۰۰۰
۲۱   کارت ویزیت ۶×۹

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

دو رو چاپ دو رو سلفون براق گلاسه ۲۵۰ گرم کره ای ۵۰/۰۰۰ ۷/۸۵۰/۰۰۰
۲۲   کارت ویزیت ۶×۹

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

دو رو چاپ دو رو سلفون براق   گلاسه ۳۰۰ گرم کره ای ۱۲/۵۰۰ ۳/۴۵۰/۰۰۰
۲۳   کارت ویزیت ۶×۹

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

دو رو چاپ دو رو سلفون براق   گلاسه ۳۰۰ گرم کره ای ۲۵/۰۰۰ ۴/۹۰۰/۰۰۰
۲۴   کارت ویزیت ۶×۹

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

دو رو چاپ دو رو سلفون براق   گلاسه ۳۰۰ گرم کره ای ۵۰/۰۰۰ ۸/۴۰۰/۰۰۰
 
نــماد اعتمــاد الكتـرونیـكـی

 
دلایل برتری ایرانا

گروه طراحی، چاپ و غرفه آرایی ایرانا مجری و متعهد در کلیه خدمات چاپ در سراسر کشور در رابطه با طراحی و چاپ کاتالوگ، طراحی و چاپ بروشور، طراحی و چاپ ساک دستی، طراحی و چاپ تراکت، طراحی و چاپ سربرگ، ط ... ادامه مطلب
 
محدوده خدمات ایرانا
 

گروه طراحی، چاپ و غرفه آرایی ایرانا با بیش از ۵۰ سال سابقه در صنعت چاپ وسه سال فعالیت در صنعت غرفه سازی و غرفه آرایی نمایشگاهی آماده همکاری و عقد قرارداد با همه ارگان ها اعم از دولتی و خصوصی در را ... ادامه مطلب
 
اطلاعــات تمــاس

دفتر مرکزی گروه طراحی، چاپ و غرفه سازی نمایشگاهی ایرانا

آدرس: اصفهان، خیابان هشت بهشت غربی، حدفاصل خیابان گلزار و خیابان ملک، ساختمان فرهنگ، طبقه چهارم
تلفن مستقیم سفارشات: ۶-۹۵۰۱۳۵۲۵ (۰۳۱)-11-32736910 (031)
کد پستی: ۸۱۵۴۷۴۹۹۹۳
ساعات کار: شنبه – چهارشنبه (۰۸۳۰ الی ۱۴۰۰ ) پنجشنبه (۰۸۳۰ الی ۱۳۰۰)

چاپ ایران

آدرس: اصفهان، ابتدای اشرفی اصفهانی (کهندژ)، نبش خیابان مدرس نجفی
تلفن :۳۷۷۱۹۶۸۱ (۰۳۱) - تلفن مستقیم سفارشات: ۶-۹۵۰۱۳۵۲۵ (۰۳۱)
کد پستی: ۸۱۸۶۶۷۵۱۱۱
ساعات کار: شنبه – چهارشنبه (0800 الی 2100 ) پنجشنبه ( 0800 الی 1400)

کارگاه غرفه سازی گروه ایرانا

آدرس: اصفهان، زینبیه، ابتدای شهر حبیب آباد، روبروی پمپ گاز
تلفن : ۰۹۱۳۹۲۸۰۹۶۰
تلفن مستقیم سفارشات: ۶-۹۵۰۱۳۵۲۵ (۰۳۱)
بازديدکننده امروز : نفر        بازديدکننده دیروز : 0 نفر        بازديدکننده در هفته : 0 نفر
 
حقوق طراحی و اجرا برای هلدینگ توسعه دهندگان محفوظ است

«تمامی کالاها و خدمات این مرکز، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.»