لیست قیمت تبلیغات بروشور پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

لیست قیمت تبلیغات بروشور پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

تاریخ اعتبار قیمت:۹۶/۰۱/۲۵

ردیف شرح

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

یک رو/ دورو
ضخامت تعداد قیمت به

ر یال

۱ بروشور تاشده A6

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

دو رو تحریر ۷۰ گرم ۴/۰۰۰ ۱/۸۰/۰۰۰
۲ بروشور تاشده A6

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

دو رو تحریر ۷۰ گرم ۸/۰۰۰ ۲/۴۵۰/۰۰۰
۳ بروشور تاشده A6

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

دو رو تحریر ۷۰ گرم ۴۰/۰۰۰ ۶/۴۰۰/۰۰۰
۴ بروشور تاشده A6

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

دو رو گلاسه ۱۱۰ گرم ۴/۰۰۰ ۱/۷۵۰/۰۰۰
۵ بروشور تاشده A6

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

دو رو گلاسه ۱۱۰ گرم ۸/۰۰۰ ۲/۶۰۰/۰۰۰
۶ بروشور تاشده A6

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

دو رو گلاسه ۱۱۰ گرم ۴۰/۰۰۰ ۷/۳۰۰/۰۰۰
۷ بروشور تاشده A6

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

دو رو گلاسه ۱۳۵ گرم ۴/۰۰۰ ۱/۸۰۰/۰۰۰
۸ بروشور تاشده A6

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

دو رو گلاسه ۱۳۵ گرم ۸/۰۰۰ ۲/۷۵۰/۰۰۰
۹ بروشور تاشده A6

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

دو رو گلاسه ۱۳۵ گرم ۴۰/۰۰۰ ۸/۰۰۰/۰۰۰
۱۰ بروشور تاشده A5

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

دورو تحریر ۷۰ گرم ۴/۰۰۰ ۲/۱۰۰/۰۰۰
۱۱ بروشور تاشده A5

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

دورو تحریر ۷۰ گرم ۱۲/۰۰۰ ۴/۲۵۰/۰۰۰
۱۲ بروشور تاشده A5

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

دورو تحریر ۷۰ گرم ۴۰/۰۰۰ ۱/۱۴۵/۰۰۰
۱۳ بروشور تاشده A5

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

دورو گلاسه ۱۱۰ گرم ۴/۰۰۰ ۲/۴۶۰/۰۰۰
۱۴ بروشور تاشده A5

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

دورو گلاسه ۱۱۰ گرم ۱۲/۰۰۰ ۵/۰۰۰/۰۰۰
۱۵ بروشور تاشده A5

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

دورو گلاسه ۱۱۰ گرم ۴۰/۰۰۰ ۱/۳۰۰/۰۰۰
۱۶ بروشور تاشده A5

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

دورو گلاسه ۱۳۵ گرم ۴/۰۰۰ ۲/۴۰۰/۰۰۰
۱۷ بروشور تاشده A5

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

دورو گلاسه ۱۳۵ گرم ۱۲/۰۰۰ ۵/۴۰۰/۰۰۰
۱۸ بروشور تاشده A5

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

دورو گلاسه ۱۳۵ گرم ۴۰/۰۰۰ ۱/۴۵۰/۰۰۰
۱۹ بروشور تاشده A4

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

دورو تحریر ۷۰ گرم ۲/۰۰۰ ۱/۹۰۰/۰۰۰
۲۰ بروشور تاشده A4

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

دورو تحریر ۷۰ گرم ۱۰/۰۰۰ ۶/۴۵۰/۰۰۰
۲۱ بروشور تاشده A4

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

دورو تحریر ۷۰ گرم ۴۰/۰۰۰ ۲۳۰۰۰/۰۰۰
۲۲ بروشور تاشده A4

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

دورو گلاسه ۱۱۰ گرم ۲/۰۰۰ ۲/۱۰۰/۰۰۰
۲۳ بروشور تاشده A4

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

دورو گلاسه ۱۱۰ گرم ۱۰/۰۰۰ ۸/۰۰۰/۰۰۰
۲۴ بروشور تاشده A4

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

دورو گلاسه ۱۱۰ گرم ۴۰/۰۰۰ ۲۶/۵۰۰/۰۰۰
۲۵ بروشور تاشده A4

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

دورو گلاسه ۱۳۵ گرم ۲/۰۰۰ ۲/۲۰۰/۰۰۰
۲۶ بروشور تاشده A4

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

دورو گلاسه ۱۳۵ گرم ۱۰/۰۰۰ ۸/۰۰۰/۰۰۰
۲۷ بروشور تاشده A4

جهت پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

دورو گلاسه ۱۳۵ گرم ۴۰/۰۰۰ ۲۹/۱۷۰/۰۰۰
 
نــماد اعتمــاد الكتـرونیـكـی

 
دلایل برتری ایرانا

گروه طراحی، چاپ و غرفه آرایی ایرانا مجری و متعهد در کلیه خدمات چاپ در سراسر کشور در رابطه با طراحی و چاپ کاتالوگ، طراحی و چاپ بروشور، طراحی و چاپ ساک دستی، طراحی و چاپ تراکت، طراحی و چاپ سربرگ، ط ... ادامه مطلب
 
محدوده خدمات ایرانا
 

گروه طراحی، چاپ و غرفه آرایی ایرانا با بیش از ۵۰ سال سابقه در صنعت چاپ وسه سال فعالیت در صنعت غرفه سازی و غرفه آرایی نمایشگاهی آماده همکاری و عقد قرارداد با همه ارگان ها اعم از دولتی و خصوصی در را ... ادامه مطلب
 
اطلاعــات تمــاس

دفتر مرکزی گروه طراحی، چاپ و غرفه سازی نمایشگاهی ایرانا

آدرس: اصفهان، خیابان هشت بهشت غربی، حدفاصل خیابان گلزار و خیابان ملک، ساختمان فرهنگ، طبقه چهارم
تلفن مستقیم سفارشات: ۶-۹۵۰۱۳۵۲۵ (۰۳۱)-11-32736910 (031)
کد پستی: ۸۱۵۴۷۴۹۹۹۳
ساعات کار: شنبه – چهارشنبه (۰۸۳۰ الی ۱۴۰۰ ) پنجشنبه (۰۸۳۰ الی ۱۳۰۰)

چاپ ایران

آدرس: اصفهان، ابتدای اشرفی اصفهانی (کهندژ)، نبش خیابان مدرس نجفی
تلفن :۳۷۷۱۹۶۸۱ (۰۳۱) - تلفن مستقیم سفارشات: ۶-۹۵۰۱۳۵۲۵ (۰۳۱)
کد پستی: ۸۱۸۶۶۷۵۱۱۱
ساعات کار: شنبه – چهارشنبه (0800 الی 2100 ) پنجشنبه ( 0800 الی 1400)

کارگاه غرفه سازی گروه ایرانا

آدرس: اصفهان، زینبیه، ابتدای شهر حبیب آباد، روبروی پمپ گاز
تلفن : ۰۹۱۳۹۲۸۰۹۶۰
تلفن مستقیم سفارشات: ۶-۹۵۰۱۳۵۲۵ (۰۳۱)
بازديدکننده امروز : نفر        بازديدکننده دیروز : 0 نفر        بازديدکننده در هفته : 0 نفر
 
حقوق طراحی و اجرا برای هلدینگ توسعه دهندگان محفوظ است

«تمامی کالاها و خدمات این مرکز، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.»